Privacyverklaring

KunstRondeVenen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KunstRondeVenen en/of omdat u deze zelf, Bij het invullen van een contactformulier, donateursformulier en/of Wordt Lid formulier op de website, aan KunstRondeVenen verstrekt.

Bij het gebruiken van bovengenoemde formulieren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw adresgegevens

Waarom KunstRondeVenen Deze Gegevens nodig heeft

KunstRondeVenen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kan KunstRondeVenen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.

Hoe lang worden gegeven bewaard?

KunstRondeVenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

KunstRondeVenen verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar KunstRondeVenen. KunstRondeVenen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

KunstRondeVenen heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KunstRondeVenen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KunstRondeVenen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KunstRondeVenen op.